วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

United Thailandข้อมูล ทุกจังหวัด (วิกิพีเดีย)


แผนที่ประเทศไทย███ ภาคเหนือ
███ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
███ ภาคกลาง
███ ภาคตะวันออก
███ ภาคตะวันตก
███ ภาคใต้ ประเทศไทย มี 76 จังหวัด (ถ้ารวมกรุงเทพมหานคร เป็น 77 จังหวัด)

███ ภาคเหนือ  มี 9 จังหวัด

เว็บไซตจังหวัด 
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน 
โรงพยาบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
ภ5เว็บเสีย
เว็บ,เสีย โทร
รพ.ลำปาง(ศูนย์)
รพ.ลำพูน (ศูนย์)


███ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี 20 จังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน
โรงพยบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
รพ.ขอนแก่น (ศูนย์)
คู่มือสทจ็อบฟังวิทยุmap
         สวท
รพ.นครพนม (ศูนย์)
รพ.มหาราชฯ (ศูนย์)
      ฟัง (ie)
รพ. ยโสธร (ศูนย์)
12. เลย
รพ.เลย (ศูนย์)
รพ.สกลนคร (ศูนย์)
เว็บเสียโทร

เว็บเสียโทร


███ ภาคกลาง  มี 21 จังหวัด (ถ้ารวมกรุงเทพมหานคร เป็น 22 จังหวัด)

เว็บไซต์จังหวัด
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน
โรงพยาบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
รพ.กำแพงฯ(ศูนย์)
รพ.นครปฐม(ศูนย์)
รพ.สวรรค์ฯ (ศูนย์)
ฝ6มีไวรัสเว็บ
เว็บมีไวรัสชัยฯ
Bg 


███ ภาคตะวันออก  มี 7 จังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน
โรงพยาบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
เว็บเสียโทร
รพ.ระยอง (ศูนย์)


███ ภาคตะวันตก  มี 5 จังหวัด

เว็บไซต์วังหวัด
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน
โรงพยาบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
รพ.พหลฯ (ศูนย์)


███ ภาคใต้  มี 14 จังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เทศบาล
ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์
หางาน
โรงพยาบาล
ตำรวจ
อื่นๆ
รพ.กระบี่ (ศูนย์)
รพ.ตรัง (ศูนย์)
รพ.พังงา (ศูนย์)
รพ.พัทลุง (ศูนย์)
รพ.วชิระ (ศูนย์)
เว็บเสียโทร
รพ.สตูล(ศูนย์),โทร 
รพ.สงขลา (ศูนย์)
13. สุราษฎร์ธานี
(ติดไวรัส มัลแวร์)

-------------------------

หมายเหตุ (อาจไม่ตรงกับข้อสอบ)

ถ้าไม่มีภาคตะวันตก  (เอาอำเภอเมืองเป็นหลัก  เอา ตัวเมืองชัยภูมิ เป็นเส้นแบ่ง เหนือ-กลาง )
1. จะทำให้จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำแพงเพชร และ ตาก อยู่ภาคเหนือตอนล่าง
 ...ส่วนจังหวัด นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี อยู่ในภาคกลางตอนบน)
2. จังหวัด เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ จะอยู่ภาคใต้  !..ส่วนจังหวัด กาญจนบุรี, ราชบุรี จะอยู่ในภาคกลาง (หรือให้เป็นเป็นภาคตะวันตก ได้แค่ 2 จังหวัด)


หมายเหตุ ถ้าให้ ภาคตะวันตกมีแค่ กาญจนบุรี , ราชบุรี , เพชรบุรี จะทำให้ภาคอีสาน ดูเป็นเฉียงเหนือ สมจริง   (ปากอ่าวไทยอยู่ในภาคกลาง)" การแบ่งภาค แบบสมจริง " 
                   (โดย Arphraonline Assay)
แผนที่ประเทศไทยแบบสมจริงแผนที่ประเทศไทย

███ ภาคเหนือ (มี 15 จังหวัด) 
███ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มี 20 จังหวัด) 
███ ภาคกลาง (มี 16 จังหวัด !..ถ้ารวมกรุงเทพ เป็น 17 จังหวัด) 
███ ภาคตะวันออก (มี 7 จังหวัด) 
███ ภาคตะวันตก (มี 3 จังหวัด)  มีเนื้อมากกว่า 10 จังหวัดเล็กๆ (1.กรุงเทพฯ - 10.สิงห์บุรี) รวมกัน
███ ภาคใต้ (มี 15 จังหวัด) 
-------------------------

คำศัพท์
1. สท ย่อมาจาก สทก. คำเต็มว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ตค ย่อมาจาก ตม. คำเต็มว่า ตรวจคนเข้าเมือง (อ่านว่า ตม แปลว่า ระทมตมตอม น่าจะใช้คำว่า ตคม.)
3. Bg  ย่อมาจาก Blogger
4. ie  ย่อมากจาก internet explorer
--------------------------

หมายเหตุ: อยู่ในระหว่าง กำลังปรับปรุง ทดลอง 
(อาจปรับเปลี่ยนอยู่หลายครั้งเหมือน เอดิสัน หาไส้หลอดไฟ)